Remont mieszkania komunalnego na własny koszt

Remont mieszkania komunalnego na własny koszt

Mieszkania komunalne często są lokalami, których standard nie spełnia oczekiwań najemców. Najemcy decydują się więc na ich remont. Czy remont mieszkania komunalnego na własny koszt ma sens? Czy można uzyskać z tego tytułu jakieś zwroty? Oto poradnik dla najemców mieszkań komunalnych.

Czym jest mieszkanie komunalne? Jest to lokal, który pozostaje własnością gminy. Gmina jako jedną z form pomocy społecznej przydziela prawo najmu takiego mieszkania kierując się określonymi kryteriami – każda z gmin określa je samodzielnie. Zasadniczo mieszkania komunalne przeznaczone są dla osób, które posiadają dochody pozwalające na opłacenie w nich czynszu, jednocześnie są to jednak dochody zbyt niskie, by móc kupić lub wynająć mieszkanie na wolnym rynku. Szczególną odmianą mieszkań komunalnych są lokale socjalne przeznaczone dla osób najuboższych – kryteria dochodowe przy ich przyznawaniu są niższe, także czynsz nie może być wyższy niż 50 procent czynszu zwykłego mieszkania komunalnego w danej gminie.

Z gospodarką mieszkaniami komunalnymi wiążą się liczne problemy. Przede wszystkim – mieszkań jest za mało. Z szacunków wynika, że samorządy w Polsce dysponują 1,1 miliona takich lokali. Brak tu jasnej ewidencji. Duże wątpliwości budzą też kryteria ich przyznawania, a także brak kontroli sytuacji finansowej najemców. Problemem jest też stan techniczny lokali. Ze względu na konieczność utrzymywania niskich czynszów, gminy często nie inwestują w remont mieszkań komunalnych, co oznacza, że ich stan z czasem znacząco się pogarsza. Często mieszkania te są zlokalizowane w starych budynkach, na przykład w kamienicach – zaletą jest niezwykle atrakcyjna lokalizacja, szczególnie w dużych miastach, jednak jednocześnie lokale te są w fatalnym stanie technicznym. Zdarzają się nawet lokale ze wspólnymi ubikacjami i problemami w dostępie do wody, zdarzają się kłopoty z ogrzewaniem lub jest ono bardzo drogie. Jednocześnie niski czynsz sprawia, że dla wielu osób przydział mieszkania komunalnego jest powodem do ogromnej radości. Nie dziwi jednak fakt, że często chcą oni rozpocząć od wykonania remontu przydzielonego lokalu.

Remont lokalu komunalnego: jak uzyskać zgodę

Jeśli planujemy remont mieszkania komunalnego, należy pamiętać, że nie jest ono naszą własnością. Oznacza to, że potrzebujemy zgody władz gminy na wszystkie przeróbki i przebudowę oraz generalny remont. Aby ją uzyskać, należy złożyć wniosek, w którym opiszemy wszystkie planowane zmiany i zakres remontu. Władze gminy mają następnie trzydzieści dni na wydanie decyzji. Warto zaznaczyć, że zwykle są to decyzje pozytywne. Oczywiście jeśli planujemy tylko pomalować ściany, nie musimy mieć zgody. Pod hasłem „remont” rozumie się bowiem prace budowlane służące odtworzeniu stanu pierwotnego, choć możliwe jest użycie innych materiałów niż pierwotnie. Nie jest to tożsame z potocznym rozumieniem tego słowa: w prawie budowlanym remont to coś innego niż na przykład modernizacja, rozbudowa czy przebudowa. Przebudowa rozumiana jest jako zmiany, które wpływają na zmianę parametrów technicznych lub użytkowych. Co to oznacza w praktyce? Jeśli wyburzamy ściankę działową postawioną przez poprzedniego najemcę, jest to remont, bo przywracamy stan pierwotny. Jeśli sami stawiamy taką ściankę, dokonujemy przebudowy lokalu. Na przebudowę także musimy mieć zgodę zarządcy, czyli gminy, której podlega mieszkanie komunalne.

Remont lokalu komunalnego na własny koszt

Remont lokalu komunalnego zwykle jest przeprowadzany na własny koszt. Najemca robi to, by podnieść komfort swojego codziennego życia. Czy jest możliwość odzyskania tych pieniędzy od gminy? Wszystko zależy od tego, czy w danej jednostce samorządu terytorialnego istnieje uchwała, która zakłada taki zwrot. Dlatego przed wykonaniem remontu warto się dowiedzieć, czy gmina zwróci za niego pieniądze, a jeśli tak – w jakim zakresie i w jakiej wysokości. Najczęściej zwrot ma postać bonifikaty w czynszu.

Anna Pawłowska

Z wykształcenia - kulturoznawczyni, z zawodu – kobieta pisząca. Prywatnie - wielbicielka nowych miejsc, nowych smaków i nowych wyzwań. Miłośniczka literatury non-fiction, rosyjskich kryminałów i militariów.

Podobne artykuły

Firmy budowlane wykonujące remonty w Szczecinie i we Wrocławiu

Firmy budowlane wykonujące remonty w Szczecinie i we Wrocławiu

Remont mieszkania w kamienicy

Remont mieszkania w kamienicy

Remont mieszkania krok po kroku

Remont mieszkania krok po kroku

Remont mieszkania po pożarze

Remont mieszkania po pożarze